Zásada ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Ing. Dana Pokorná, Družstevní 1222/39, Třešť, PSČ 589 01

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

V souvislosti s poskytováním rekreačního pronájmu vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů žadatele k pobytu:

  1. jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
  2. e-mailovou adresu
  3. telefonní číslo

Údaje 1) až 3) – jsou nezbytné pro komunikaci s klientem (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s pronájmem a ubytováním) - tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele pronájmu.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

  1. uložení
    • údaje jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klientem.
  2. doba archivace
    • údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku následujících po roce provedení zápisů.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

V Třešti 23. srpna 2019 Ing. Dana Pokorná, pronajímatel rekreační chalupy

 

KDE NÁS NAJDETE

Řásná 27, 588 56 Řásná
chatajavorice@gmail.com

+420 777 573 396

webmaster CORA 2019 - 2023
navigovat na začátek