Podmínky ubytování

 1. Hosté používají prostory jim vyhrazené k užívání. Nesmí v těchto prostorách provádět žádné změny bez souhlasu majitele (např. manipulace s nábytkem)
 2. Uvnitř objektu je zakázáno kouření (vč. vodních dýmek) a to pod pokutou 500,-Kč.
 3. Při předání bude objekt zanechán v řádném a uklizeném stavu.
 4. Není dovoleno ubytovat neoznámené návštěvy a jiné osoby.
 5. Při odchodu je nutno zkontrolovat zda jsou zastaveny všechny kohoutky, vypnuty elektrické přístroje a objekt je uzamčen.
 6. Hosté jsou odpovědní za jimi způsobené škody nebo za škody způsobené jejich domácími mazlíčky. Tyto škody je host povinen nahlásit majiteli.
 7. Hosté dodržují pořádek a zachovávají noční klid.
 8. Oheň je možno rozdělávat pouze na místech k tomu určených – ohniště, gril, krb, kamna. Při používání je potřeba zabezpečit ohniště a zamezit tak nebezpečí požáru.
 9. Při ztrátě nebo nevrácení klíčů účtujeme 1 000 Kč.
 10. Je přísně zakázáno jakkoli manipulovat s elektrickým zařízením, topením nebo Wi-Fi.
 11. Platí zákaz stěhování nebo vynášení vybavení chalupy bez souhlasu majitele.
 12. Hosté třídí odpad do nádob na to určených a nijak neznečišťují pozemek ani jeho přilehlé okolí.
 13. Hosté chalupu využívají na vlastní nebezpečí. Majitel neodpovídá za zranění, úrazy, poškození či odcizení majetku po dobu pobytu.
 14. Hosté zodpovídají za bezpečnost a chování svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku.
 15. Pokud hosté hrubě porušují zásady používání nebo dobré mravy, majitel může pobyt ukončit dříve.

 

KDE NÁS NAJDETE

Řásná 27, 588 56 Řásná
chatajavorice@gmail.com

+420 777 573 396

webmaster CORA 2019 - 2023
navigovat na začátek